Porvoon Mediajakelut Oy

Kannamme vastuumme

Toimintamme ympäristövaikutus

Pyrimme omassa toiminnassamme minimoimaan toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Arkipäivän toiminnassa tämä toteutuu muun muassa:

 • ympäristölakien noudattamisena
 • talousmääriemme jatkuvana päivittämisenä
 • kohdennetulla jakelulla
 • huolellisella jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä
 • kannustamalla taloudelliseen ajotapaan ja myös ajoneuvojen seurantajärjestelmien avulla
 • suorittamalla kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
 • jakeluajojen toteutuksena muulloin kuin ruuhka-aikaan
 • täysillä kuorimilla ajamisena
 • ajokaluston säännöllisillä huolloilla huolto-ohjelman mukaisesti
 • ajoneuvojen määräaikaisilla tarkistuksilla mm. rengaspaineet, nesteet
 • lainsäädännön kehityksen aktiivisena seuraamisena.

Oikeat talousmäärät - vähemmän hukkakappaleita

Osoitteettomaan alueelliseen jakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee paljon. Uusia asuinalueita valmistuu, kesälomailija laittaa mainoskiellon loman ajaksi ja joululahjan ostaja ottaa kiellon pois – tilanne muuttuu joka päivä. SSM yritykset seuraavat jakeluun kuuluvien talouksien määriä jatkuvasti. Merkittävät muutokset kappalemäärissä ilmoitetaan asiakkaille oikeaa painotilausta varten. Näin vältymme tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta ja kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme

Teemme luotettavasti, avoimesti ja tavoitteellisesti yhteistyötä asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja henkilöstömme kanssa.

Tuottamamme palvelu työllistää suuren joukon ihmisiä. Lehtien, mainosten ja tiedotteiden jakelutoiminta on osa tuotantoketjua, joka työllistää merkittävän määrän metsäteollisuuden, graafisen alan, logistiikan ja kierrätysteollisuuden ammattilaisia. Koko tuotantoketju työllistää suoraan tuhansia suomalaisia.

Henkilöstövastuutamme ohjaavat yhteiset arvot, vastuullisuus, luottamus ja joustavuus.

SSM Suomen Suoramainonta -ketju tarjoaa nuorille ja työmarkkinoille tuleville osa-aikaisen ja itsenäisen työtehtävän kodin lähistöllä. Meidän kanssamme nuori voi kartuttaa työkokemusta ja kerryttää henkilökohtaisia näyttöjä työssä onnistumisesta. Tarjoamamme työ opettaa itsenäiseen työskentelyyn ja kantamaan vastuuta omasta tekemisestä. Tämä tukee nuoren kasvua itsenäisyyteen ja tarjoaa arvokasta oppia tulevia työtehtäviä varten. Olemme toivottaneet osa-aikaisten työntekijöidemme liikkuvaan joukkoon mukaan myös aktiivisia eläkeläisiä. Osa-aikainen, kevyt jakelutyömme tarjoaa ensikosketuksen suomalaiseen työelämään myös monelle maahanmuuttajalle ja vaihto-oppilaalle. Jakaja on ketjumme tärkein lenkki ja voimavaramme. Arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja ongelmanratkaisukykyä. Lue lisää tarjoamistamme työmahdollisuuksista lisaduuni.fi sivuiltamme.

Haluamme tehdä osamme yhteiskuntamme hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja olemme vuosittain mukana erilaisissa hyväntekeväisyys kampanjoissa. Viimeisimpinä Lastensairaalan rakentamisen ja Pelastakaa Lapset ry:n kotimaan toiminnan tukemisessa.